Logo3 web 4cm
Portrait Nr 57_CD

Dr Barbara Romero skończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (1967) i podjęła zajęcia jako pracownik naukowy specjalizując się w zakresie neuropsychologii (1967 – 1975). Dr Romero zamieszkała od 1976 roku w Niemczech, gdzie kontynuowała pracę naukową, dydaktyczną i kliniczną pracując na dwóch uniwersytetach monachijskich (LMU: 1977 – 1980; TUM: 1985 – 2004). Jest licencjonowanym przez niemieckie Towarzystwo Neuropsychologiczne neuropsychologiem klinicznym. Od ponad 25 lat dr Romero zajmuje się problematyką zespołów otępiennych i należy do ogólnie uznanych ekspertów w tej dziedzinie. Jest autorką Terapii Stabilizującej Tożsamość (Selbsterhaltungsterapie, Self Maintenance Therapy) dla osób z demencją oraz autorką integracyjnego programu terapeutycznego dla chorych z demencją i ich opiekunów. Program ten jest realizowany w założonym przez nią (1999) i kierowanym (do roku 2010) Ośrodku Terapii Chorób Otępiennych (Alzheimer Therapiezentrum) w Bad Aibling (Niemcy, Bawaria, k. Monachium) oraz jest adaptowany, podobnie jak koncepcja TST, w różnych innych miejscach leczenia i opieki nad chorymi z demencją.

Dr Romero jest autorką fachowych
publikacji na temat (neuro) psychologicznych skutków zespołów otępiennych oraz psychologicznej pomocy dla chorych i ich opiekunów. Od 2011 r. dr Romero, mieszkając w Berlinie, inicjuje i wspiera realizację różnie zlokalizowanych programow integracyjnych, opartych o koncepcję TST. Swoje bogate doświadczenia kliniczne przekazuje, także w Polsce, w ramach wykladow i seminariów dla osób z różnych dyscyplin zawodowych zajmujących się zespołami otępiennymi.